دین و مذهب

زنا با زن شوهردار چه حکمی دارد و چه مجازاتی برای فرد زناکار تعیین شده است؟

حکم زنا با زن شوهردار چیست؟ زنا چه حکمی دارد و مجازت حکم زنا چیست؟   پاسخ اجمالی زنا و رابطه جنسی نامشروع با زن شوهردار یکی از بزرگترین و زشت ترین گناهات است ولی بزرگی خداوند و مهربانی او به حدی است، که اگر گنهکاری مرتکب این عمل زشت …

بیشتر بخوانید